OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2021 wchodzą:

Zarząd OSP Stara Miłosna
Prezes - Paweł Grabiec
Z-ca Prezesa (Naczelnik) - Grzegorz Szczepaniak
Z-ca Naczelnika - Bartłomiej Szymański
Z-ca Prezesa - Gabriel Grabicki
Sekretarz - Katarzyna Tetłak
Skarbnik - Krzysztof Rosłaniec
Gospodarz - Marek Michalski

Komisja Rewizyjna OSP Stara Miłosna
Przewodniczący - Dariusz Witan
Z-ca Przewodniczącego - Jarosław Pachulski
Sekretarz - Michał Jankowski


Gratulujemy nowo wybranym i życzymy sukcesów!