OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

Historia która toczy się po dziś dzień i Państwo są jej świadkami zaczęła się ponad 100 lat temu…

W 1916 roku powstanie dzisiejszej Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna zainicjował dyrektor miejscowej cegielni, Roman Mosdorf, jednocześnie stał się jej Komendantem. Początkowo miała ona być tylko strażą fabryczna, jednak z inicjatywy społecznej oraz dodatkowym darowiznom właścicieli ziemskich szybko rozszerzyła swój rejon działania na potrzeby miejscowej ludności. Pomimo trwającej wojny Straż prężnie zaczęła się rozwijać, a także pozyskiwać nowych członków. Na wyposażeniu były dwie pompy ręczne, wożone do akcji na wozach konnych.

W 1918 roku podczas działań mających na celu odzyskanie niepodległości nasi strażacy zasłużyli się rozbrajając i odstawiając do Warszawy niemiecki garnizon stacjonujący w pobliżu. Do zakończenia działań i uspokojenia sytuacji utrzymywali oni porządek.

W Straży pod rządami nowego Komendanta Józefa Kołaczkowskiego nastąpił gwałtowny wzrost ilości Ochotników. Strażacy na czele z Komendantem brali udział w wielu dużych pożarach. W związku z zasługami i ofiarnością podczas niesionej pomocy Józef Kołaczkowski został zaproszony do Józefa Piłsudskiego.

W 1939 roku za Komendantury Adama Ćwikły w pełni odłączyli się od fabryki w której stacjonowali. Założyli swoją siedzibę przy dzisiejszym Hipodromie(lotnisku szybowcowym przekształconym w klub sportowy szybowcowy „legia”). W czasie wojny członkom OSP wydawane były przepustki, upoważniały one do poruszania się w czasie trwania godziny policyjnej. Na dawnym hipodromie stacjonowali aż do roku 1947. Z Hipodromu przenieśli się do obecnej siedziby jednostki, znajdującej się przy Trakcie Brzeskim. Spowodowane było to przekształceniem całego terenu znajdującego się przy klubie szybowcowym w lotnisko.

Początkowo jednostka mieściła się w baraku, który otrzymano z byłej szkoły SS. Dlatego też, priorytetem po zmianie lokalizacji była budowa nowej siedziby jednostki. Fundusze pozyskane zostały z odszkodowania za poprzednią strażnice, pomagali także mieszkańcy. Na wyposażeniu jednostki znajdował się samochód marki Mercedes, ze względu na swoją specyfikę często dysponowany do najróżniejszych akcji. Kolejny etap rozbudowy obejmował murowaną dobudówkę przeznaczoną na cele świetlicy w której wyświetlano filmy. Mieściła się tam także Klubokawiarnia „Ruch”, gdzie często odbywały się zabawy i inne wydarzenia kulturalne.

W tym czasie pozyskany został powojenny samochód-cysterna marki Studebaker. Szybko jednak zastąpił go kupiony ZIS. Około roku 1966 sprzedano ZIS-a a zakupiono samochód marki Żuk pod plandeką. W 1973 roku Straż otrzymała od Komendy Powiatowej PSP w Otwocku samochód marki Żuk blaszak, możliwe było wtedy lepsze doposażenie samochodu w niezbędny sprzęt.

Po zmianie zarządu w 1975 roku, Prezesem został Zygmunt Wieczorek, Naczelnikiem Gabriel Grabicki. Podczas tamtejszych rządów jednostka brała udział w wielu dużych akcjach ratowniczo-gaśniczych min. pożaru Zakładów Chemicznych w Dębe Wielkich.

Zmieniono także wóz bojowy na samochód marki Star 26, który musiał być wyremontowany. Po 6 miesiącach wymieniono go na samochód marki Star 244. W 1990 do siedziby jednostki przeniesiono miejski klub kultury, odbywały się tam liczne spotkania kulturalno-oświatowe, sportowe oraz taneczne. Największe akcje w jakich braliśmy udział w tamtym okresie to: pożar lasu w Ryni oraz w Chobocie trwający 3 tygodnie. W związku z tym zakupiono dodatkowe wozy Star 200 – przerobiony z wywrotki, dostaliśmy także samochód marki Jelcz otrzymany od Policji, który został ze środków własnych odpowiednio dostosowany do potrzeb Straży.

W roku 2002 rozpoczęto budowę nowego budynku Straży zapoczątkowaną przez Romualda Hajtałowicza. Budowa trwała do 2003 roku, budynek w stanie surowym został z powodu usterek technicznych rozebrano. Za rządów Pani Prezes Elżbiety Kołbuk na miejscu rozebranego budynku postawiono nowy, obecny.

W roku 2010 byliśmy zaangażowani w działania mające na celu minimalizację skutków powodzi. Oddelegowani zostaliśmy do obrony obszaru miasta Warszawy.

W 2012 roku otrzymaliśmy z Wojska samochód chemiczny marki Star 266 zmodernizowany do potrzeb Straży, jednocześnie przekazano samochód marki Star 244 do innej jednostki OSP.  

Poniżej prezentowane są wybrane fotografie pochodzące ze 100 letniej historii naszej jednostki. Zapraszamy do krótkiej podróży w czasie.